Huuuuu!
Tiếc lắm nhưng biết làm sao chứ. Gần một nửa số sách của tui đã đi theo thần lửa và biến thành tro tàn rồi. Huhuhu.
Chuyện là như thế này, tối hôm qua, mới về đến nhà tính lấy chồng đĩa CD ra ghi cho thằng bạn cái đĩa thì phát hiện ra trong mấy chồng sách của tui xuất hiện sinh vật lạ. Tui với thằng Lâm khám phá xem nó là loại sinh vật nào thì. Mối, mối, mối … Trời đất ơi, mối mẹ mối con … cả họ hàng nhà mối, nó đã biến gần 1 nửa số sách sưu tập suốt gần 4 năm của tui thành đất ..

Lát viết tiếp, làm việc đã