Nhà có cậu con trai được 20 tháng. Hôm qua chủ nhật cu cậu cho cả nhà một trận cười vở bụng.

Mẹ nó hỏi:
– Lớp con có bạn gì?.
– Bạn Ào (Hào).
– Thế con có yêu bạn Hào không?

Cu cậu chắp 2 tay sau đít, đi qua đi lại lẩm bẩm “Ết (hết) yêu ồi, ết yêu ồi …”

Cả nhà được trận cười vỡ bụng.

Mẹ nó nói, thế con lấy điện thoại gọi cho Hào đi. Cu cậu cầm điện thoại của mình lên, ghé vào lỗ tai:
– Bạn Ào ơi, bi nè.

Cái điện thoại của ba tắt màn hình chờ, nó không thấy sáng màn hình nữa, cu cậu tay cầm điện thoại, miệng lẩm bẩm:
– Ết pin ồi, ết pin ồi!

Lại được thêm một trận cười nữa.