Đây là bài viết cũ ở blog của tôi trên wordpress. Hôm nay chuyển sang đây luôn để tiện theo dõi.

Đôi khi vì lý do gì đó mà bạn không thể gỡ được Microsoft Office 2007 (tôi gặp trên Windows 7). Mỡ office lên thì không làm gì được (xem hình dưới), chỉ còn cách duy nhất là gỡ ra cài lại.
Lỗi không gỡ được Office

Nhưng đến lúc gỡ ra thì cũng không gỡ được, nó báo lỗi:

Setup cannot continue because a required file is either corrupted or not available. Run Setup again from the original source disc or download location
Lỗi không gỡ được Office

Sau khi mày mò tìm hiểu trên Google, thì tôi tìm được cách giải quyết như sau:

  1. Đây là cách giải quyết thủ công
  2. Còn đây, sử dụng công cụ Microsoft Fix it 50154 để giải quyết

Chúc các bạn may mắn.