Ba ôm máy tính hoài hoài, lúc nào cũng ôm máy tính, ba ngủ với máy tính luôn đi

Nửa đêm thức giấc, bi thấy ba không ngủ mà còn ngồi làm việc (do nóng quá nên ba thường ôm máy tính vào ngồi trong phòng ngủ làm việc cho mát). Bi nói với mẹ: “Ba ôm máy tính hoài hoài, lúc nào cũng ôm máy tính, ba ngủ với máy tính luôn đi”