Bi: Con trai là “Boi”, Con gái là “Gơn”.

Ba: Vậy Bi là gì? “Boi” – Bi đáp.

Ba: Vậy bàn Xu Hào là gì? “Gơn” – Bi đáp?

Ba: Vậy Ba là gì? “Ba là Boi”

Ba: Vậy mẹ là gì?

Bi: “Mẹ là Gơn”. Mẹ phải nói “ai mờ gơn”.

hixhix, đến đây thì ba ko hiểu bi nói gì? tại nghe cũng ko rõ vì đang chạy xe. Ba hỏi lại: Nói gì con?

Bi: Ai mờ gơn.

Hixhix, sau 1 hồi suy nghĩ và hội ý với mẹ thì mới ra, hóa ra là: I’m a girl.

Bi khá hơn ba rồi, đọc còn biết nối âm nữa :)