Trên đường cho 2 anh em Bi và Bo đi học. Chợt nhìn thấy có chị kia chở theo con chó. Ba chỉ Bi và Bo. Con chó kìa. Bi bảo giống con chó nhà dì Châu. Em bo hào hứng hưởng ứng, con chó nhà dì Châu đó.

– Con chó đi đâu vậy ba? – Bi hỏi

– Con chó đi học đó con.

– Nó đi học ở đâu?

– Nó đi học ở trường mầm non Con chó. Ba còn giải thích thêm, Bi với em bo thì học ở trường mầm non BaBi, còn con chó thì học ở trường mầm non Con chó. Ở đó có rất nhiều chó.

– Bi suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi: Vậy con thỏ học ở trường mầm non con thỏ hả ba? – Không biết sao tự nhiên lại nghĩ đến con thỏ nhỉ :D