Hôm nay mẹ bị đau bao tử, đi làm về mệt mẹ nằm nghỉ. Bi thấy vậy hỏi mẹ, mẹ bảo mẹ bị đau bao tử.

Đế giờ ăn cơm, ba mẹ ăn cơm, Bi ngồi xem phim hoạt hình. Mẹ cũng vừa ăn vừa coi. Bi thấy vậy liền cảnh cáo:

– Mẹ bị đau bao tử, mẹ ăn cơm đi, đừng coi tivi. Mẹ ăn xong rồi hãy coi, vừa ăn vừa coi đai bao tử đó :D