• Hôm nay ba mẹ chở con với em bo đi ăn gà rán nhé.
  – Ăn gà rán trong siêu thị hả Ba.
 • Không, mình đi ăn ở chỗ khác (thường thì sẽ vào Coop Phan Văn Trị nhưng sợ Bi và Bo ham đòi vào chơi game nên hôm nay trốn chỗ khác :D)
  – Vậy ăn gà rán ở đâu ba?
 • Mình ăn chỗ gần ngã năm Chuồng Chó đó (hixhix, biết là Bi không biết chỗ đó nhưng cứ trả lời đại)
  – Chỗ đó người ta có nuôi chó không ba. (hixhix, sao nó biết nhỉ :D)
 • Có, nhưng người ta nuôi từ lâu rồi, giờ này hết nuôi rồi.
  – Từ hồi con còn nhỏ hả ba.
 • Không, từ lúc chưa đẻ ra ra con nữa, ba cũng chưa đẻ luôn, lâu lắm rồi.
  – Vậy sao ba biết???? :( hixhix, pó hand :D