Hôm nay, không biết vì lý do gì mà tổ hợp phím Ctrl+R không làm việc trên SQL Server Management Studio nữa. Hiện tại tôi đang dùng SQL Management Studio 2012 (SSMS).

Trong SSMS, Ctrl+R là tổ hợp phím tắt sử dụng để ẩn vùng kết quả truy vấn của SQL.

Khi nhấn Ctrl+R thì nhận được kết quả như sau dưới thanh Status bar:

Nhấn thêm Ctrl+R lần nữa thì thanh Status Bar như sau:

Vào menu Window thì thấy đã chuyển thành tổ hợp phím Ctrl+Shift+Alt+R

Sau đây là các bước để lấy lại phím tắt Ctrl+R cho SSMS:

  1. Vào menu Tools, chọn Options...;
  2. Trong cửa sổ Options chọn Environment -> Keyboard -> Keyboard;
  3. Tại Combobox "Apply the following additional keyboard mapping scheme" chọn default. Sau đó nhất nút Reset để trả về mặc định ban đầu.

Hoặc bạn có thể chọn Window.ShowResultsPane ở danh sách phía dưới và thiết lập phím tắt tại ô "Press shortcut keys:".