Skype hiện nay là một ứng dụng chat rất phổ biến, nó được các công ty sử dụng rất nhiều trong trao đổi công việc.

Khi chat Skype, mặc định Skype chỉ hiển thị nội dung chat ở định dạng chữ thường. Đôi khi bạn cần nhấn mạnh nội dung bằng cách in đậm, in nghiêng hay format text trong nội dung chat. Thực ra, Skype có thể giúp bạn làm việc này khá dễ dàng, tuy nhiên mặc định thì nó bị ẩn đi. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc này.

Tùy chọn

Đầu tiên, bạn cần mở tùy chọn hiển thị nội dung có định dạng này lên.

  • Vào menu Tools -> Options... (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + ,
  • Trên màn hình Options, bạn tìm đến phần IM & SMS -> IM appearance.
  • Tại khung bên phải, bạn check vào tùy chọn Show advanced text formatting.
  • Nhấn nút Save để lưu lại và đóng cửa sổ Options

Show advanced text formatting

Cách viết

  • Để viết đậm nội dung, bạn hãy sử dụng dấu * trước và sau nội dung *Đây là nội dung in đậm*
  • Để in nghiêng nội dung, bạn sử dụng dấu _ trước và sau nội dung _Còn đây là nội dung in nghiêng_
  • Để gạch ngang nội dung, bạn sử dụng dấu ~ trước và sau nội dung ~Nội dung gạch ngang~
  • Để hiển thị nội dung dạng mã nguồn, bạn đặt nội dung muốn hiển thị vào cặp {code}, kiểu thế này {code} public class HelloWorld { } {code}
  • Để viết toàn bộ nội dung không có format text (tức là bỏ qua các định dạng trên) và cũng không hiển thị các emoticons của Skype, chúng ta đặt 2 ký tự !! trước nội dung, ví dụ !! Đây là nội dung không có *text format* và cũng không có emoticons :D (monkey)
  • Đặt 2 ký tự @@ trước nội dung chat, sẽ không có format text nhưng có emoticons, ví dụ @@ Đây là nội dung không có *text format* nhưng có emoticons :D

Thật là thú vị phải không nào, chúc các bạn vui vẻ!