Tôi dùng Macbook, cài đặt đặt và sử dụng hệ điều hành Windows thông qua VMWare Fusion.
Macbook pro sử dụng các tổ hợp phím Fn+Funtions để thực hiện một số chức năng. Ví dụng Fn+F12 để hiển thị Dashboard.

Trong Windows, tôi muốn sử dụng chức năng của phím F12 hay các phím Funtions khác. Tôi làm như sau:

  • Mở của sổ Settings của máy ảo windows bằng cách vào menu Virtual Machine -> Settings hoặc nhấn tổ hợp phím command + E
  • Vào Keyboard & Mouse
  • Chọn Profile bạn đang sử dụng và vào Edit profile (biểu tượng hình răng cưa)
  • Trên màn hình Keyboard & Mouse, bạn chọn Mac Host Shotcuts
  • Bỏ tùy chọn Enable Mac OS Keyboard Shortcuts