MAY ĐO PHẦN MỀM

Mình đọc được khái niệm "may đo phần mềm" lần đầu tiên cách đây cũng phải hơn chục năm trên tạp chí PCWorld khi còn đang »

Authentication và Authorization

1. Authentication Authentication là quá trình xác thực danh tính của người dùng. Quá trình này trả lời câu hỏi "Bạn là ai?" Có nhiều phương »