Posts tagged with MacOS


Translate Me: http://marekpiechut.github.io/translate/ Url Shortly: https://github.com/ZZHC/Shortly QR Code generator: http://www.qrutils.com/browser-extensions-addons-accelerators OneNote Clipper: https://www.onenote.com/clipper Tab Lister (giống onetab trong chrome)…

Tôi đang sử dụng Macbook pro retina 13 inch. Một số phím tôi thường dùng trong máy tính chạy hệ điều hành Windows hoàn toàn không có trên bàn phím của Macbook. Bài này tôi…

Tôi dùng Macbook, cài đặt đặt và sử dụng hệ điều hành Windows thông qua VMWare Fusion. Macbook pro sử dụng các tổ hợp phím Fn+Funtions để thực hiện một số chức năng. Ví…