#Bi#

… … Bi: Ba ơi, ở lớp bạn nào chọc con là con la bạn đó. Ở nhà em Bo mà chọc con con cũng la em Bo »

#BI#

Hôm nay ba mẹ chở con với em bo đi ăn gà rán nhé. – Ăn gà rán trong siêu thị hả Ba. Không, mình đi ăn »

Bi # 4

Bi: Con trai là “Boi”, Con gái là “Gơn”. Ba: Vậy Bi là gì? “Boi” – Bi đáp. Ba: Vậy bàn Xu Hào là gì? “Gơn” – Bi »