Posts tagged with My Family


… … Bi: Ba ơi, ở lớp bạn nào chọc con là con la bạn đó. Ở nhà em Bo mà chọc con con cũng la em Bo luôn. Ba: Sao lại la, con chỉ cần nói…

Hôm nay ba mẹ chở con với em bo đi ăn gà rán nhé. – Ăn gà rán trong siêu thị hả Ba. Không, mình đi ăn ở chỗ khác (thường thì sẽ vào Coop Phan…

Tối hôm qua, về nhà Bo nói với mẹ: – Bo giận Quỳnh Anh rồi, bo không thèm chơi với QA nữa đâu. Mẹ hỏi: Sao vậy con? – QA kỳ quá à, Bo giận QA rồi.…

Bi-Bo: Về đến nhà rồi! Mẹ: Nhà ai zợ? Bi: Nhà của bi. Bo: Không phải, nhà của Bo mà. Mẹ: Không phải, nhà của ba mẹ đó. Bi: Vậy nhà của Bi đâu? Mẹ:…

Ngày chủ nhật, ba phát hiện được rằng, mặc dù ở nhà các con dành đồ chơi của nhau, đánh nhau nhưng khi đi ra ngoài chơi, hai em em thật sự rất đoàn kết…