Ta 30

Ngày ta 30, thế giới chào đón bằng cơn địa chấn mang tên FIFA Worldcup. Người Đức vỡ òa, người Brazil nức nở (giá hôm nay »

#Bi#

… … Bi: Ba ơi, ở lớp bạn nào chọc con là con la bạn đó. Ở nhà em Bo mà chọc con con cũng la em Bo »

#BI#

Hôm nay ba mẹ chở con với em bo đi ăn gà rán nhé. – Ăn gà rán trong siêu thị hả Ba. Không, mình đi ăn »