Posts tagged with Personal


Ngày ta 30, thế giới chào đón bằng cơn địa chấn mang tên FIFA Worldcup. Người Đức vỡ òa, người Brazil nức nở (giá hôm nay tỷ số 9-7 thì sẽ có ý nghĩa hơn…

… … Bi: Ba ơi, ở lớp bạn nào chọc con là con la bạn đó. Ở nhà em Bo mà chọc con con cũng la em Bo luôn. Ba: Sao lại la, con chỉ cần nói…

Hôm nay ba mẹ chở con với em bo đi ăn gà rán nhé. – Ăn gà rán trong siêu thị hả Ba. Không, mình đi ăn ở chỗ khác (thường thì sẽ vào Coop Phan…