Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành MacOS Trên VMWare

 1. Trước hết bạn cần một máy tính có cấu hình tương đối (Hiện tại tôi đang dùng máy tính cũng CPU Core i3 2,4GHz, RAM 2GB)

 2. Cài đặt VMWare. Tôi đang dùng VMWare 8.0.2. Bạn download và xem hướng dẫn cài đặt tại đây »

 3. Sau khi cài đặt VMWare, bạn cần Unlock VMWare để cho phép chạy hệ điều hành Apple Mac OS X.

 • Download file unlock tại đây »
 • Giải nén file vừa download được thư mục “unlock-all-v110″.
 • Chạy file install.cmd trong thư mục “unlock-all-v110\windows” và đợi vài phút, chương trình sẽ thực hiện Unlock VMWare.
 1. Download đĩa cài đặt Mac OSX Lion 10.7 dưới dạng file ISO tại đây »

 2. Tạo máy ảo và cấu hình:

 • Download Profile máy ảo MAC OS 10.7 tại đây » và giải nén vào ỗ đĩa còn trống hơn 20GB
 • Chạy VMWare Workstation, vào File/Open … và tìm đến file “Mac OS X Server 10.6 64-bit.vmx” trong thư mục Profile máy ảo mới giải nén
 • Sau khi mở file “Mac OS X Server 10.6 64-bit.vmx”, trong VMWare tạo ra máy ảo có tên Mac OS X Server 10.6 64-bit. Bạn click phải vào tên máy ảo và chọn Settings để thay đổi các thông số cho phù hợp (hoặc có thể để mặc định)
 • Tại phần CD/DVD, bạn click vào nút Browse… và tìm đến file ISO chứa bộ cài hệ điều hành Mac OS X mà bạn mới download về

 • Sau đó nhấn OK để lưu cấu hình lại
 1. Quay trở lại VMWare, bạn chọn máy ảo và nhấn “Power on this virtual machine” để chạy máy ảo. Sau đó VMWare hiển thị một thông báo có 2 tùy chọn, bạn chọn “I Copied it”.

 2. Sau đó, tại máy ảo sẽ hiển thị màn hình cài đặt hệ điều hành Mac OS X. Bạn thực hiện tuần tự để cài đặt thành công.

Chúc các bạn thành công!