Posts

Restore Mssql Database sử dụng Sql Scripts T-Sql

Theo cách thông thường, để restore Database MSSQL server từ file backup, chúng ta thường sử dụng giao diện đồ họa của SQL Server Management Studio (SSMS). Tuy nhiên, vì lý do gì đó mà không thể mở hoặc trên máy chưa có sẵn SSMS.

How to Enable Tcp Ip for Sql Server Using Command Line

Trong quá trình làm việc với MS SQL Server, để config cho phép SQL Server làm kết nối trong mạng thông qua TCP/IP hoặc Named pipes. Bạn thường sẽ sử dụng SQL Server Configuration Management.

Làm thuê và làm chủ

Tôi đọc được bài này hay từ blog của anh Dương Ngọc Thái, xin phép share về blog của mình. Bài gốc tại đây Bà chủ một doanh nghiệp đăng đàn trên VNExpress viết rằng:

Round Up hoặc Round Down Trong Sql Server

Trong Excel, ngoài hàm ROUND để làm tròn số thì Microsoft còn cung cấp cho chúng ta các hàm ROUNDUP và ROUNDDONW để làm tròn lên hoặc xuống đối với 1 số.

Một số Extensions hữu ích cho safari

Translate Me: http://marekpiechut.github.io/translate/ Url Shortly: https://github.com/ZZHC/Shortly QR Code generator: http://www.qrutils.com/browser-extensions-addons-accelerators OneNote Clipper: https://www.onenote.com/clipper Tab Lister (giống onetab trong chrome): https://tablister.com

Encrypt and Decrypt Connection Strings in Web Config

Introduction: Today in this article, I will explain how we can encrypt and secure our connection string in web config file. This post provides a basic reference on how basic protection can be achieved using the aspnet_regiis.

Sữa lỗi Validation of Viewstate MAC Failed Khi Host Web Asp Net

Khi ta dev website bằng ASP.NET, test thử trên localhost thì chạy rất tốt. Tuy nhiên, khi host website này trên web-hosting mà có nhiều website cùng chạy thì thường gặp phải lỗi sau:

Sql Server Attach Database với File Mdf

Như bạn biết, khi tạo mới Database trong SQL Server, sẽ có ít nhất 2 file được tạo ra trên đĩa cứng (MDF và LDF). Nếu bạn nhận được chỉ với file MDF của database, hãy thực hiện lệnh sau đây để attach database đó vào SQL Server nhé.

Sql Server Take Offline Database Bi Treo

Đôi khi, bạn cần phải Take offline một Database vì một vài lý do (Backup, restore, bảo trì server hoặc bất cứ điều gì). Điều này khá đơn giản, cách thường làm là: mở SQL Server Management Studio, expand danh sách Databases, chọn Database cần Take offline, Click phải lên Database đó và chọn “Tasks / Take Offline” từ context menu.

Trên cây có 10 con chim, bắt chết 1 con hỏi còn mấy con

Đây là một câu chuyện tôi đọc được trên mạng, khá thú vị. Theo tôi, nó nên được đưa vào giáo trình để dạy cho sinh viên ngành hệ thống thông tin hoặc các các doanh nghiệp đào tạo BA.