Posts

Thiết kế form tốt hơn

Ngày nay chúng ta thường bắt gặp form trên internet. Chúng ta đều phải đi qua form trước khi mua hàng online, hoặc khi đăng ký để nhận thông báo, vào mạng xã hội và tham gia vào các diễn đàn.

Một số static generator sử dụng để viết document

Một số opensource Static generator sử dụng để viết tài liệu kỹ thuật, user guide … Mkdocs (https://www.mkdocs.org/) Slate (https://github.com/slatedocs/slate) Docusaurus (https://docusaurus.io) docsify (https://docsify.js.org/) Daux.io (https://daux.io) mdBook Ngoài ra còn có thể sử dụng một số static sites generator khác như: jekyll, hugo, react-static…

Sửa lỗi khi deploy ứng dụng chạy SignalR lên server IIS

Trong quá trình deploy ứng dụng có sử dụng SignalR lên server IIS. Từ client (reactjs,javascrip … ) kết nối lên sẽ gặp lỗi Error during WebSocket handshake: Incorrect 'Sec-WebSocket-Accept' header value trong console.

The Best Way to Install Node Js Npm and Yarn on Mac Osx

The best way to install Node.js on Mac is nvm. https://github.com/creationix/nvm You can use the install script for nvm installation. $ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.6/install.sh | bash relaunch your Terminals and check nvm version $ nvm --version

MAY ĐO PHẦN MỀM

Mình đọc được khái niệm “may đo phần mềm” lần đầu tiên cách đây cũng phải hơn chục năm trên tạp chí PCWorld khi còn đang đi học. Khái niệm sử dụng để chỉ về việc xây dựng hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin theo đặc thù của doanh nghiệp.

Authentication và Authorization

1. Authentication Authentication là quá trình xác thực danh tính của người dùng. Quá trình này trả lời câu hỏi “Bạn là ai?” Có nhiều phương pháp để thực hiện quá trình xác thực: Mật khẩu, sinh trắc học vân tay, khuôn mặt …

Công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi kẻ lười

Hà Vũ là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cô đã làm việc ở công ty này được ba năm rồi, những đồng nghiệp đến sau cô lần lượt có được cơ hội thăng chức, còn cô cứ mãi giậm chân tại chỗ, trong lòng cảm thấy không công bằng.

6 Điều Salesman cần phải nhớ

Điều 1: “Không bỏ hết trứng vào 1 giỏ”. Đừng chỉ trông chờ vào 1 nhóm khách hàng tiềm năng có sẵn, phải liên tục mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng của mình để giảm “rủi ro” xuống thấp nhất.

Restore Mssql Database sử dụng Sql Scripts T-Sql

Theo cách thông thường, để restore Database MSSQL server từ file backup, chúng ta thường sử dụng giao diện đồ họa của SQL Server Management Studio (SSMS). Tuy nhiên, vì lý do gì đó mà không thể mở hoặc trên máy chưa có sẵn SSMS.

How to Enable Tcp Ip for Sql Server Using Command Line

Trong quá trình làm việc với MS SQL Server, để config cho phép SQL Server làm kết nối trong mạng thông qua TCP/IP hoặc Named pipes. Bạn thường sẽ sử dụng SQL Server Configuration Management.